Jeff  Lynne

Wie zijn de NoBorder Helden? Waar moeten deze aan voldoen? Moeten ze grenzeloze muziek maken? Zonder dogma's. Zonder dat ze zij onderdeel uit maken van een stroming, een vakje waar regels en normen de dienst uit maken.

 

Of zijn het de non-conformisten, trouw aan het eigen pad en schijt aan de norm of tijdgeest. Een goed liedje is een goed liedje, punt.

 

Beide, denk ik.

 

Maar niet persé tegelijk.

 

Onder de laatste catagorie valt natuurlijk Jeff Lynne. Jeff is allang zijn eigen stroming. Luister maar eens naar deze lijst. Vol met Jeff-fans en ELO klonen.